Užitočné články 2023, December

Únos

Únos

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok únos Prvýkrát publikované st 9. marca 2011; podstatná revízia piatok 28. apríla 2017 Vo filozofickej literatúre sa pojem „únos“používa v dvoch súvisiacich, ale odlišných zmysloch.

Stredoveké Teórie Svedomia

Stredoveké Teórie Svedomia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Stredoveké teórie svedomia Prvýkrát publikované 23. novembra 1998; podstatná revízia Št 23.

Svedomie

Svedomie

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Svedomie Prvýkrát publikované 14. marca 2016 Prostredníctvom nášho individuálneho svedomia si uvedomujeme naše hlboko držané morálne princípy, sme motivovaní konať podľa nich a posudzujeme náš charakter, naše správanie a napokon aj seba samého proti týmto zásadám.

Xunzi

Xunzi

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Xunzi Prvýkrát publikované piatok 6. júla 2018 Xunzi 荀子 (tretie storočie pred nl) bol konfuciánskym filozofom, ktorý sa niekedy považoval za tretí z troch veľkých klasických Konfucianov (po Konfuciusovi a Menciusovi).

Teórie Vedomia Sedemnásteho Storočia

Teórie Vedomia Sedemnásteho Storočia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teórie vedomia sedemnásteho storočia Prvýkrát publikované Št, júl 29, 2010; podstatná revízia piatok 6.

Stredoveké Teórie Dôsledkov

Stredoveké Teórie Dôsledkov

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Stredoveké teórie dôsledkov Prvýkrát publikované pondelok 11. júna 2012; podstatná revízia Št 7.

Consequentialism

Consequentialism

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok consequentialism Prvýkrát publikované Ut 20. mája 2003; podstatná revízia po 3. jún 2019 Dôslednosť, ako už názov napovedá, je jednoducho názor, že normatívne vlastnosti závisia iba od dôsledkov.

Constitutionalism

Constitutionalism

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok constitutionalism Prvýkrát publikované 10. januára 2001; podstatná revízia st 20. decembra 2017 Konštitucionalizmus je myšlienka, často spojená s politickými teóriami Johna Lockea a zakladateľov americkej republiky, že vláda môže a mala by byť vo svojich právomociach právne obmedzená a jej autorita alebo legitimita závi

Contractarianism

Contractarianism

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Contractarianism Prvýkrát publikované nedeľa 18. júna 2000; podstatná revízia st 15.

Konštruktívny Empirizmus

Konštruktívny Empirizmus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Konštruktívny empirizmus Prvýkrát uverejnené 1. októbra 2008; podstatná revízia Ut 17.

Teórie Spoločného Zmluvného Práva

Teórie Spoločného Zmluvného Práva

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teórie spoločného zmluvného práva Prvýkrát publikované piatok 11.9.2015 Zmluva je pobočkou súkromného práva.

Hypotéza Kontinua

Hypotéza Kontinua

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Hypotéza kontinua Prvýkrát zverejnené 22. mája 2013 Hypotézy kontinua (CH) sú jedným z najdôležitejších otvorených problémov v teórii množín, ktorý je dôležitý z matematických aj filozofických dôvodov.

Lady Anne Conwayová

Lady Anne Conwayová

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Lady Anne Conwayová Prvýkrát publikované 13. februára 2003; podstatná revízia 21. februára 2020 Lady Anne Conway (rodená Anne Finch) bola jednou z maličkých menšín žien v sedemnástom storočí, ktoré sa dokázali zaujímať o filozofiu.

Nicolaus Copernicus

Nicolaus Copernicus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Nicolaus Copernicus Prvýkrát publikované 30. novembra 2004; podstatná revízia piatok 13.

Géraud De Cordemoy

Géraud De Cordemoy

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Géraud de Cordemoy Prvýkrát publikované 8. januára 2005; podstatná revízia Štvrtok 12.

Rozpor

Rozpor

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Rozpor Prvýkrát publikované St 28. júna 2006; podstatná revízia st. august 2018 Protirečím sebe?

Kozmológia: Metodologické Diskusie V 30. A 40. Rokoch 20. Storočia

Kozmológia: Metodologické Diskusie V 30. A 40. Rokoch 20. Storočia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Kozmológia: Metodologické diskusie v 30. a 40. rokoch 20. storočia Prvýkrát publikované 18.

William Crathorn

William Crathorn

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok William Crathorn Prvýkrát publikované 12. augusta 2005; podstatná revízia st 7. októbra 2015 William Crathorn (1330.

Tvorba A Ochrana

Tvorba A Ochrana

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Tvorba a ochrana Prvýkrát publikované Št 9 november 2017 Vo filozofii náboženstva je stvorenie činom, pomocou ktorého Boh vytvára predmet, zatiaľ čo ochrana je činom, ktorým Boh udržuje existenciu predmetu v priebehu času.

Kozmológia A Teológia

Kozmológia A Teológia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Kozmológia a teológia Prvýkrát publikované 24. októbra 2011; podstatná revízia st 5.

Kozmopolitizmus

Kozmopolitizmus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok kozmopolitizmus Prvýkrát publikované 23. februára 2002; podstatná revízia Št. október 17, 2019 Slovo „kozmopolitný“, ktoré pochádza z gréckeho slova kosmopolitēs („občan sveta“), sa používa na opis širokého spektra dôležitých názorov v morálnej a sociálno-politickej filozofii.

Alexander Crummell

Alexander Crummell

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Alexander Crummell Prvýkrát publikované 6. júna 2011 Alexander Crummell (1819 - 1898) bol najvýznamnejším racionalizmom čiernoamerických mysliteľov osvietenstva v 19.

Curryho Paradox

Curryho Paradox

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Curryho paradox Prvýkrát publikované st 9. september 2017; podstatná revízia piatok 19.

Peter Damian

Peter Damian

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Peter Damian Prvýkrát publikované St 27. augusta 2003; podstatná revízia Št 6 október 2016 Peter Damian, jedenásty kláštorný vodca jedenásteho storočia a reformátor cirkvi, získal skromné miesto v historiografii ranej stredovekej filozofie kvôli svojmu malému traktu De divina omnipotentia.

Kultúra A Kognitívna Veda

Kultúra A Kognitívna Veda

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Kultúra a kognitívna veda Prvýkrát uverejnené 2. novembra 2011 Within Western analytic philosophy, culture has not been a major topic of discussion.

Darwinizmus

Darwinizmus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok darwinizmus Prvýkrát publikované 13. augusta 2004; podstatná revízia st 24. júla 2019 Darwinizmus označuje osobitnú formu evolučného vysvetlenia histórie a rozmanitosti života na Zemi.

Teória Rozhodovania

Teória Rozhodovania

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teória rozhodovania Prvýkrát zverejnené 16. decembra 2015 Teória rozhodovania sa týka zdôvodnenia, ktoré je základom pre výber agenta, či už ide o svetskú voľbu medzi autobusom alebo taxíkom, alebo o ďalekosiahlejšiu voľbu, či pokračovať v náročnej politickej kariére.

Donald Davidson

Donald Davidson

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Donald Davidson Prvýkrát publikované St 29. mája 1996; podstatná revízia po 24. júni 2019 Donald Davidson bol jedným z najdôležitejších filozofov druhej polovice dvadsiateho storočia as recepciou a vplyvom, ktorý z amerických filozofov možno spája iba s názorom WVO Quina.

Teória Príčinných Rozhodnutí

Teória Príčinných Rozhodnutí

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teória príčinných rozhodnutí Prvýkrát publikované 25. októbra 2008; podstatná revízia Ut 15.

Normatívne Teórie Racionálneho Výberu: Očakávaný úžitok

Normatívne Teórie Racionálneho Výberu: Očakávaný úžitok

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Normatívne teórie racionálneho výberu: Očakávaný úžitok Prvýkrát publikované 8. augusta 2014;

Predvolené Hodnoty V Sémantike A Pragmatike

Predvolené Hodnoty V Sémantike A Pragmatike

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Predvolené hodnoty v sémantike a pragmatike Prvýkrát publikované 30. júna 2006; podstatná revízia po 23.

Definícia

Definícia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok definícia Prvýkrát publikované 10. apríla 2008; podstatná revízia po 20. apríli 2015 Definície zaujímajú filozofov už od staroveku.

Blud

Blud

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok blud Prvýkrát publikované 16. septembra 2009; podstatná revízia po 1. januári 2018 Tento príspevok sa zameriava na fenomén klinických klamov.

Eliáš Delmedigo

Eliáš Delmedigo

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Eliáš Delmedigo Prvýkrát publikované Ut 29. januára 2019 Elijah Del Medigo je jedinečnou postavou v dejinách západnej filozofie.

Veda A Pseudoveda

Veda A Pseudoveda

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Veda a pseudoveda Prvýkrát zverejnené 3. septembra 2008; podstatná revízia ut 11. apríla 2017 Vymedzenie medzi vedou a pseudovedou je súčasťou väčšej úlohy určiť, ktoré viery sú epistemicky zaručené.

Demokracia

Demokracia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok demokracia Prvýkrát publikované 27. júla 2006 Normatívna demokratická teória sa zaoberá morálnymi základmi demokracie a demokratických inštitúcií.

Democritus

Democritus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Democritus Prvýkrát publikované 15. augusta 2004; podstatná revízia piatok 2. decembra 2016 Demokrit, známy v staroveku ako „smejúci sa filozof“, kvôli svojmu dôrazu na hodnotu „veselosti“, bol jedným z dvoch zakladateľov starovekej teórie atomistov.

Globálna Demokracia

Globálna Demokracia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Globálna demokracia Prvýkrát publikované 23. februára 2015 Globálna demokracia je oblasť akademického štúdia a politického aktivizmu, ktorá sa zaoberá demokratizáciou globálneho politického systému.

Stredoveké Teórie Demonštrácie

Stredoveké Teórie Demonštrácie

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Stredoveké teórie demonštrácie Prvýkrát publikované 12. augusta 2005 V stredoveku sa demonštračná teória, rozvíjajúca teóriu nachádzajúcu sa v Aristotelovom analytickom výskume, považovala za vyvrcholenie logiky a všetky ostatné časti disciplíny priniesli úlohu rozvoja vedeckých poznatkov.

Deontologická Etika

Deontologická Etika

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Deontologická etika Prvýkrát publikované 21. novembra 2007; podstatná revízia po 17.