Užitočné články 2023, Septembra

Referencie

Referencie

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok referencie Prvýkrát publikované 20. januára 2003; podstatná revízia ut. 19. februára 2019 Odkaz je vzťah, ktorý získava medzi určitými druhmi reprezentačných tokenov a objektov.

Jacques Derrida

Jacques Derrida

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Jacques Derrida Prvýkrát publikované 22. novembra 2006; podstatná revízia Ut 30. júla 2019 Jacques Derrida (1930 - 2004) bol zakladateľom „dekonštrukcie“, spôsobom kritiky nielen literárnych a filozofických textov, ale aj politických inštitúcií.

Opisná Teória Rozhodovania

Opisná Teória Rozhodovania

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Opisná teória rozhodovania Prvýkrát publikované 26. septembra 2017 Deskriptívna teória rozhodovania sa zaoberá charakterizovaním a vysvetľovaním zákonitosti pri rozhodovaní, ktoré sú ľudia ochotní robiť.

Etika Descartesa

Etika Descartesa

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Etika Descartesa Prvýkrát publikované St 8. augusta 2003; podstatná revízia Št 27.

Život A Dielo Descartesa

Život A Dielo Descartesa

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Descartes Život a dielo Descartesa Prvýkrát publikované 9. apríla 2001; podstatná revízia pia 21, 2018 Descartes bol ohlasovaný ako prvý moderný filozof.

Onkologický Argument Descartesa

Onkologický Argument Descartesa

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Onkologický argument Descartesa Prvýkrát publikované 18. júna 2001; podstatná revízia 14.

Teórie Emócií 17. A 18. Storočia

Teórie Emócií 17. A 18. Storočia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teórie emócií 17. a 18. storočia Prvýkrát publikované 25. mája 2006; podstatná revízia 15.

Descartesova Fyzika

Descartesova Fyzika

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Descartesova fyzika Prvýkrát publikované piatok 29. júla 2005; podstatná revízia ut 8.

Descartesova Teória Nápadov

Descartesova Teória Nápadov

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Descartesova teória nápadov Prvýkrát uverejnené 14. marca 2007; podstatná revízia st 14.

Robert Desgabets

Robert Desgabets

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Robert Desgabets Prvýkrát publikované Pi 23. marca 2001; podstatná revízia St feb 7, 2018 Dom Robert Desgabets (1610–1678) bol skorým obhajcom a učiteľom karteziánskej filozofie v St.

Descartes A Pineal Gland

Descartes A Pineal Gland

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Descartes a Pineal Gland Prvýkrát publikované 25. apríla 2005; vecná revízia st. sep 18, 2013 Šišinka je malý orgán uprostred mozgu, ktorý zohral dôležitú úlohu vo filozofii Descartesa.

Teleologické Argumenty Pre Božiu Existenciu

Teleologické Argumenty Pre Božiu Existenciu

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Teleologické argumenty pre Božiu existenciu Prvýkrát publikované 10. júna 2005; podstatná revízia St 19.

Epigenesis A Preformationism

Epigenesis A Preformationism

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Epigenesis a preformationism Prvýkrát publikované Ut 11. októbra 2005 Epigenéza a predformácia sú dva pretrvávajúce spôsoby, ako opísať a snažiť sa vysvetliť vývoj jednotlivých organických foriem.

Túžba

Túžba

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok túžba Prvýkrát publikované St Dec 9, 2009; podstatná revízia Št 9 apríl 2015 Túžba znamená byť v určitom stave mysle.

Deweyho Politická Filozofia

Deweyho Politická Filozofia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Deweyho politická filozofia Prvýkrát publikované St, február 9, 2005; podstatná revízia Št.

Dialektická škola

Dialektická škola

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Dialektická škola Prvýkrát publikované piatok 27. augusta 2004; podstatná revízia Št 11 august 2011 „Dialektická škola“označuje skupinu prvých helenistických filozofov, ktoré boli voľne spojené filozofizáciou v - Sokratickej - tradícii eubulidov milénia a ich záujmom o logické paradoxy, výrokovú logiku a dialektické skú

Deweyho Morálna Filozofia

Deweyho Morálna Filozofia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Deweyho morálna filozofia Prvýkrát publikované Št 20. januára 2005; podstatná revízia Ut 17.

Dietrich Z Freibergu

Dietrich Z Freibergu

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Dietrich z Freibergu Prvýkrát zverejnené 23. februára 2005; podstatná revízia piatok 24.

Diodorus Cronus

Diodorus Cronus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Diodorus Cronus Prvýkrát publikované 4. augusta 2009; podstatná revízia Št 10. októbra 2018 Diodorus bol priekopnícky logik a najslávnejší člen Dialectical škole 4 th -3 rd c.

Filozofia Digitálneho Umenia

Filozofia Digitálneho Umenia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Filozofia digitálneho umenia Prvýkrát publikované 23. februára 2015; podstatná revízia Št 1.

Wilhelm Dilthey

Wilhelm Dilthey

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Wilhelm Dilthey Prvýkrát publikované 16. januára 2008; podstatná revízia 5. augusta 2016 Wilhelm Dilthey bol nemecký filozof, ktorý žil v rokoch 1833–1911.

Pseudo-Dionýzius Areopagit

Pseudo-Dionýzius Areopagit

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Pseudo-Dionýzius Areopagit Prvýkrát publikované 6. septembra 2004; podstatná revízia Ut 30.

Hegelova Dialektika

Hegelova Dialektika

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Hegelova dialektika Prvýkrát publikované piatok 3. júna 2016 „Dialektika“je termín používaný na opis metódy filozofického argumentu, ktorá zahŕňa určitý druh protichodného procesu medzi opačnými stranami.

Postihnutie: Definície, Modely, Skúsenosti

Postihnutie: Definície, Modely, Skúsenosti

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Postihnutie: Definície, modely, skúsenosti Prvýkrát publikované piatok 16. decembra 2011;

Príspevky Na Zdravotné Postihnutie A Zdravotnú Starostlivosť

Príspevky Na Zdravotné Postihnutie A Zdravotnú Starostlivosť

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Príspevky na zdravotné postihnutie a zdravotnú starostlivosť Prvýkrát publikované piatok 29.

Sofisti

Sofisti

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Sofisti Prvýkrát publikované 30. septembra 2011; podstatná revízia st 9. september 2015 Grécke slovo sophistēs, vytvorené z podstatného mena, „múdrosť“alebo „učenie“, má všeobecný význam „ten, kto vykonáva múdrosť alebo učenie“.

Distribučná Spravodlivosť A Empirická Morálna Psychológia

Distribučná Spravodlivosť A Empirická Morálna Psychológia

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Distribučná spravodlivosť a empirická morálna psychológia Prvýkrát publikované 18.

Náboženská Rozmanitosť (pluralita)

Náboženská Rozmanitosť (pluralita)

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Náboženská rozmanitosť (pluralita) Prvýkrát publikované 25. mája 2004; podstatná revízia piatok 4.

Diagramy

Diagramy

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok diagramy Prvýkrát publikované Ut 28. augusta 2001; podstatná revízia Št. 13. decembra 2018 Každý z nás sa angažuje a využíva platné zdôvodnenie, ale zdôvodnenie, ktoré skutočne vykonávame, sa rôznymi spôsobmi líši od záverov študovaných väčšinou (formálnych) logistov.

Pojmy Boha

Pojmy Boha

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Pojmy Boha Prvýkrát publikované 21. decembra 2006; podstatná revízia st. 19. decembra 2012 Objekt postojov zhodnotených v hlavných náboženských tradíciách sa zvyčajne považuje za nanajvýš veľký.

Predvedenie A Slobodná Vôľa

Predvedenie A Slobodná Vôľa

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Predvedenie a slobodná vôľa Prvýkrát publikované Ut 6. júla 2004; podstatná revízia po 13.

Božia Skrytosť

Božia Skrytosť

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Božia skrytosť Prvýkrát publikované 23. apríla 2016 „Božská skrytosť“, ako to napovedá fráza, sa v zásade vzťahuje na Božiu skrytosť, tj na údajnú skutočnosť, že Boh je skrytý, neprítomný, tichý.

Božská Sloboda

Božská Sloboda

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Božská sloboda Prvýkrát publikované 1. apríla 2003; podstatná revízia Ut 31. júla 2007 Téma božskej slobody sa týka rozsahu, v akom môže byť božská bytosť - najmä najvyššia božská bytosť, Boh - slobodná.

Robiť Vs Povoliť Harm

Robiť Vs Povoliť Harm

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Robiť vs Povoliť Harm Prvýkrát publikované Ut 14. mája 2002; podstatná revízia Ut 1.

Božská Jednoduchosť

Božská Jednoduchosť

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Božská jednoduchosť Prvýkrát publikované 20. marca 2006; podstatná revízia st 27. februára 2019 Podľa klasického teizmu Augustína, Anselma, Akvinov a ich prívržencov je Boh radikálne na rozdiel od stvorení a nemôže byť adekvátne pochopený spôsobom, ktorý je pre nich vhodný.

Nadvláda

Nadvláda

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok nadvláda Prvýkrát publikované Št 8. november 2018 Teórie dominancie sú v prvom rade pokusmi o pochopenie hodnoty spravodlivosti, slobody a rovnosti skúmaním prípadov, keď chýbajú.

Darovanie ľudských Orgánov

Darovanie ľudských Orgánov

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Darovanie ľudských orgánov Prvýkrát publikované piatok 28. októbra 2011; podstatná revízia po 3.

Doktrína Dvojitého účinku

Doktrína Dvojitého účinku

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Doktrína dvojitého účinku Prvýkrát publikované St 28. júla 2004; podstatná revízia po 24.

Dvojité Vedomie

Dvojité Vedomie

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok Dvojité vedomie Prvýkrát publikované 21. marca 2016 Dvojité vedomie je koncept v sociálnej filozofii, ktorý sa pôvodne odvolával na zdroj dovnútra „twoness“, ktorý údajne pociťujú Afroameričania kvôli ich rasizovanému útlaku a znehodnocovaniu v spoločnosti dominujúcej bielym.

John Duns Scotus

John Duns Scotus

Vstupná navigácia Obsah vstupu Bibliografia Akademické nástroje Náhľad priateľov PDF Informácie o autorovi a citácii Späť na začiatok John Duns Scotus Prvýkrát publikované 31. mája 2001; podstatná revízia piatok 11. októbra 2019 John Duns Scotus (1265/66 - 1308) bol jedným z najdôležitejších a vplyvných filozofov-teológov stredoveku.